Debiut naukowy 2021: Zrównoważony rozwój a europejski zielony ład

Pokaż w kalendarzu: 
0

Masz wizję jak oddzielić wzrost gospodarczy od zużywania zasobów? Zadebiutuj artykułem naukowym związanym z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu w sposób sprawiedliwy i sprzyjający społecznemu włączeniu. Konkurs ma charakter otwarty - mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego doktora.
 


CO? – Konkurs "Debiut naukowy 2021"
KIEDY? - zgłoszenia do 17 stycznia 2021 r.


O PROGRAMIE
Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju” lub/i "Europejskiego Zielonego ładu". Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie aspekt  innowacyjny.

Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.


O ORGANIZATORZE
Organizatorami konkursu są: Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.


DLA KOGO?

Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów I, II i III stopnia oraz absolwenci nie posiadający tytułu doktora.


SPOSÓB APLIKACJI
Regulamin, karta zgłoszenia i wytyczne do formatowania tekstu są dostępne na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 1 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego