Konkurs „24-godzinny zegar słoneczny”

Pokaż w kalendarzu: 
0

Weź udział w interdyscyplinarnym konkursie! Opracuj projektu "24-godzinnego zegara słonecznego" - nie związanego na stałe z gruntem, małej lub średniej formie architektonicznej, z mechanizmem wskazującym czas w systemie całodobowym. Swoje pomysły mogą zgłaszać studenci wszystkich wydziałów, indywidualnie lub w zespołach.

 


CO? – Konkurs „24-godzinny zegar słoneczny”

KIEDY? – termin przekazania projektu do I etapu 01.06.2021 r.


O WYDARZENIU
Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu małej bądź średniej, mobilnej formy architektonicznej, przedstawiającej zegar słoneczny.

Mechanizm zegara ma obejmować działanie w systemie całodobowym (wskazywać czas po zmierzchu) oraz symulację ruchu Słońca po ekliptyce.

Zwycięski projekt zostanie zbudowany i eksponowany na placu u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

Projekty mogą wysyłać zespoły wieloosobowe oraz samodzielni uczestnicy.

Nagroda główna to 15 000 zł. Pula nagród wynosi 25 000 zł.


O ORGANIZATORZE
Organizatorem Konkursu jest Fundacja TworzyMY Kraków. Jej misją jest jest aktywne działanie na rzecz zmiany dotychczasowego wizerunku przestrzeni publicznej, poprzez wzbogacenie tkanki miejskiej w małe i średnie formy architektoniczne, projektowane w duchu najnowszych trendów urbanistycznego designu, które na trwałe wpiszą się w nasz wspólny, miejski krajobraz.


DLA KOGO?
Konkurs ma charakter otwarty. Podmiotami mogącymi wziąć udział w Konkursie są osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej. Organizator dopuszcza udział zespołów mieszanych (składających się z autora koncepcji ogólnej oraz twórcy rysunkowej, technicznej strony projektu).


ZAPISY / SPOSÓB APLIKACJI
Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi zarejestrować się w Konkursie za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego