Program "Ambasadorowie Kariery UE"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Tematyka Unii Europejskiej jest Ci bliska? Jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE? Zgłoś się do udziału w programie "Ambasadorowie Kariery UE". 


CO? – Program "Ambasadorowie Kariery UE"
APLIKACJA DO: 22 marca 2021 r.


O PROGRAMIE
W ramach tego programu uczestnik będzie miał okazję:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów,
 • nawiązać współpracę ze studentami z całej Europy,
 • zdobyć podczas studiów doświadczenie zawodowe, 
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u,
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera,
 • nawiązać kontakt z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE,
 • uzyskać list polecający zawierający informacje o wynikach swojej pracy.

Celem programu "Ambasadorowie Kariery" jest stosowanie innowacyjnych sposobów promowania pracy w instytucjach europejskich. Metody promocji obejmują:

 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów,
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji,
 • aktywną obecność w internecie i mediach społecznościowych,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

DLA KOGO?
Podstawowe kryteria selekcji do programu "Ambasadorowie Kariery UE":

 1. obywatelstwo UE;
 2. płynna znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego, 
 3. możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2021 r. (miejsce szkolenia: Warszawa);
 4. status studenta i deklaracja kontynuacji edukacji na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2021/2022 (student/tka w okresie październik 2021 r. – wrzesień  2022 r. nie może uczestniczyć w programie wyjazdowym).                        .

Dodatkowe kryteria selekcji:

 1. doskonałe zdolności komunikacyjne;
 2. umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 3. gotowość do uczenia się i dzielenia informacjami;
 4. zdolności adaptacyjne;
 5. umiejętności organizacyjne;
 6. dbałość o jakość i wydajność pracy;
 7. innowacyjne i kreatywne podejście;
 8. odporność na stres.

SPOSÓB APLIKACJI
Prosimy o przesłanie na adres mailowy: renata.jankowska@us.edu.pl następującej dokumentacji:

 • CV z następującymi danymi:
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Kierunek i rok studiów
 5. Doświadczenie zawodowe
 6. Umiejętności
 7. Języki zgodnie ze skalą Rady Europy (Common European framework of Reference), ewentualnie potwierdzone certyfikatami, 
 8. Inne (osiągnięcia np. certyfikaty, nagrody; działalność społeczna, aktywność sportowa, hobby, podjęta praca zarobkowa, staże - i pełnionych w związku z tym funkcji czy wykonywanych obowiązków).

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Śląski                      w Katowicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do programu „Ambasadorowie Kariery EU”, którego krajowym koordynatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

W procesie selekcji będą brane pod uwagę jedynie CV zawierające stosowną klauzulę. Prosimy o uwzględnienie w CV jedynie danych wskazanych powyżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 marca 2021 r.

Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe zasady rekrutacji do programu.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego