Projekt "Nowe perspektywy dla młodych!"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jesteś absolwentem i szukasz dla siebie zatrudnienia? Jesteś bezrobotny lub pracujesz na umowę krótkoterminową lub cywilno-prawną? Chcesz podnieść swoje kompetencje i poprawić sytuację na rynku pracy? Skorzystaj z projektu "Nowe perspektywy dla młodych!"

 

 


CO? - projekt "Nowe perspektywy dla młodych!"
KIEDY? - projekt realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.


O PROJEKCIE

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z:

  • diagnozy indywidualnej sytuacji i opracowania Indywidualnego Planu Działania
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń zawodowych z możliwością uzyskania certyfikatów,
  • stażu i subsydiowanego zatrudnienia.

DLA KOGO? 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

  • w wieku 18-29 lat,
  • zamieszkujące województwo śląskie,
  • które są osobami niepracującymi, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym lub szkoleniach finansowanych ze środków publicznych,
  • lub są osobami zatrudnionymi na umowę krótkoterminową lub w ramach umowy cywilno-prawnej, a ich miesięczne zarobki nie przekraczają kwoty 2250 zł brutto.

O ORGANIZATORZE

Projekt realizowany jest przez firmę Recon Consulting Sp. z o.o. z Chorzowa. 


APLIKACJA

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej

lub poprzez kontakt z biurem projektu:
nr tel. 732-666-351
adres e-mail: projekt@rcon.com.pl

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego