PRZEDŁUŻAMY rekrutację do modułu płatnych staży!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Chcesz zdobyć doświadczenie w swoim obszarze zawodowym? Daj sobie szansę na rozwój i Postaw na Staż! Zgłoś się na płatne 120-godzinne staże w wybranych firmach! Rekrutacja ze względu na swój uzupełniający charakter jest przeznaczona dla studentów wybranych kierunków i lat. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie i zgłoś się do projektu!
Staże realizowane będą w przydzielonych przez nas firmach, możesz również zgłosić swojego pracodawcę!


CO? - płatne staże w wymiarze 120 godzin
GDZIE? - w wybranych firmach
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: przedłużona do 29 lipca 2022 r. (piątek)

REALIZACJA STAŻY: wrzesień 2022 r.


DLA KOGO: 
W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków i lat, które spełniły w poprzednich rekrutacjach warunek min. 20% osób, które zrealizowały staże - zatem studenci kierunków i lat wymienionych w niniejszej TABELI zostaną zakwalifikowani bez względu na ilość zgłoszeń (tabela obejmuje 47 kierunków i lat).

! Uwaga - jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów, wszelkie formalności związane
z organizacją stażu (w tym ustalenie harmonogramu z firmą / instytucją oraz zawarcie umowy stażowej) muszą zostać dopełnione przed dniem Twojej obrony !

! Osoby, które zrealizowały już staże w ramach projektu "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" nie mogą ponownie zgłosić się do wzięcia udziału w module stażowym.


WYMIAR
120 godzin zadań stażowych (nie mniej niż 20 godzin i nie więcej niż 40 godzin zadań stażowych
w tygodniu roboczym) – czas realizacji pomiędzy 3 a 6 tygodni kalendarzowych.

Przewidywany okres realizacji staży w obecnej rekrutacji: wrzesień 2022 r.


! WAŻNE: Staż w ramach projektu nie może zostać zaliczony w poczet praktyki obligatoryjnej wpisanej w tok studiów.


WIĘCEJ INFORMACJI:

Ewelina Skubała
e-mail: ewelina.skubala@us.edu.pl
tel.  32 359 19 77 

lub

Iwa Wcisło – Maślanka
e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl
tel. 501 984 457; 32 359 19 82

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych - koordynator płatnych staży
Monika Pawłowska
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl
tel. 501 984 453; 32 359 21 73 


Co musisz zrobić, aby przystąpić do projektu?

W celu przystąpienia do rekrutacji do modułu stażowego ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MODUŁU STAŻOWEGO (załącznik do zarządzania nr 140 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym), a następnie wypełnij i  przynieś do Biura Projektów Ogólnouczelnianych  (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętro, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) następujące dokumenty:

Po 27 lipca br. wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji uzupełniającej do projektu zostaną poinformowane mailowo bądź telefonicznie o statusie swojej sprawy. 

Wraz z informacją o zakwalifikowaniu studenci otrzymają drogą mailową wiadomość o kolejnych krokach, jakie należy podjąć, aby zrealizować staż.


Firmy współpracujące z nami w poprzednich edycjach.


Przewodnik dla osób zainteresowanych stażem.


Staże realizowane są w ramach projektu unijnego "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany".

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (4 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego