VIII edycja Konkursu na pracę magisterską

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w imieniu Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych.

Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a także wzrost zainteresowania rozwojem wiedzy i promocją tego rynku. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie prace magisterskie dotyczące teorii i praktyki działalności funduszy inwestycyjnych, obronione w roku akademickim 2009/2010 oraz w roku akademickim 2010/2011 do 30 czerwca 2011 roku.

Prace można zgłaszać do 15 lipca br.

Jury Konkursu, w skład którego wchodzą wybitni znawcy przedmiotu, ocenia prace według następujących kryteriów: merytoryczna wartość pracy, nowatorstwo w użyciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna pracy.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną – 5 000 PLN, zaś autorzy prac wyróżnionych – możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dlatego Konkurs to również świetna okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego w TFI i dobry początek kariery zawodowej.

Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2011 roku.

Szczegółowe warunki i Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Dalszych informacji udziela:
Pani Maja Abramczyk,
tel.: (22) 58 38 603,
e-mail: mabramczyk@izfa.pl

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego