Szkolenia dla studentów

Doskonałą możliwością zaprezentowania studentom firmy jest przeprowadzenie spotkania w formie szkolenia lub warsztatu. Korzyść jest obopólna: studenci chętnie zdobywają nową wiedzę, natomiast Państwo mogą wyłowić doskonałych kandydatów do pracy i skutecznie wypromować swoją firmę.

 

Pod pojęciem szkolenia/warsztatu rozumiemy minimum 3-godzinne (3 x 60 min.) spotkanie prowadzone metodami aktywnymi, którego celem jest nabycie, rozwój lub doskonalenie przez uczestników umiejętności w wybranym zakresie. Dodatkowo szkolenie może łączyć się z prezentacją firmy (w dodatkowym czasie). 

Szkolenie bądź warsztat może dotyczyć dowolnego zakresu tematycznego, zarówno, tzw. umiejętności "miękkich", jak i wiedzy specjalistycznej - specyficznej dla branży, w jakiej działa Państwa przedsiębiorstwo. Proponowana tematyka:

  • doradztwo kariery, np. profesjonalne CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, odkrywanie swoich mocnych stron, stawianie sobie celów zawodowych,
  • umiejętności przydatne podczas studiów, w poszukiwaniu pracy oraz w funkcjonowaniu jako pracownik, np. autoprezentacja, komunikacja, kierowanie zespołami,
  • szkolenia specjalistyczne, np. techniki sprzedaży, obsługa specjalistycznych programów komputerowych

Zapewniamy:

  • salę szkoleniową,
  • sprzęt multimedialny (projektor, komputer),
  • promocję przedsięwzięcia.

W okresie wakacyjnym istnieje możliwość poprowadzenia szkolenia w ramach "Akademii Rozwoju Kariery".

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem: bk@us.edu.pl lub telefonicznie: (32) 359 20 32.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (5 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego