Szkolenia dla studentów

Jeśli zależy Państwu na zaprezentowaniu studentom firmy to doskonałym rozwiązaniem jest przeprowadzenie spotkania w formie szkolenia lub warsztatów. Korzyść jest obopólna: studenci chętnie zdobywają nową wiedzę, natomiast Państwo mogą wyłowić doskonałych kandydatów do pracy i skutecznie wypromować swoją firmę.

 


Do kogo skierowana jest oferta prowadzenia szkoleń/warsztatów?

Przeprowadzenie szkolenia lub warsztatów dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego polecamy firmom, które pragną podzielić się ze studentami posiadaną wiedzą, jednocześnie chcąc zaprezentować siebie jako potencjalnego pracodawcę i wyłonić najlepszych kandydatów do pracy.


Jakie wymogi muszą spełniać przeprowadzane szkolenia/warsztaty?

Chęć organizacji szkolenia/warsztatów należy zgłosić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Konieczne jest dostarczenie planu szkolenia nie później niż na tydzień przed szkoleniem!

Pod pojęciem szkolenia/warsztatów rozumiemy spotkanie prowadzone metodami aktywnymi (typu: dyskusja, case study, warsztat), a jego celem powinno być nabycie lub rozwój kompetencji "miękkich" bądź umiejętności zawodowych uczestników. Proponowana tematyka zajęć obejmuje:

  • doradztwo kariery, np. profesjonalne CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, odkrywanie swoich mocnych stron, stawianie sobie celów zawodowych,
  • kompetencje miękkie, np. zarządzanie czasem, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, komunikacja, kierowanie zespołem,
  • szkolenia specjalistyczne, np. techniki sprzedaży, obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
  • inne, zaproponowane przez firmę.

Czas trwania jednorazowego wydarzenia to minimum 3 godziny zegarowe + opcjonalnie 1 godzina na prezentację firmy (w godzinach od 8:00 do 16:00 wybranego dnia roboczego).


Jakie wsparcie zapewniamy?

Zapewniamy: salę szkoleniową na wybranym Wydziale lub w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, sprzęt multimedialny (projektor, komputer), promocję przedsięwzięcia (strony www, fb, newsletter).


KONTAKT

 Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem: bk@us.edu.pl lub telefonicznie: (32) 359 19 82.

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.6 (10 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego