Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (2012-2014)


Nazwa konkursu: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań”
Forma finansowania: środki własne UŚ
Lider konkursu: Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ
Partner konkursu: Biuro Karier UŚ
Patronat nad konkursem: JM Rektor UŚ
Czas trwania konkursu: 01.01.2012 – 01.03.2014
Cel główny konkursu: wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej), proponującej innowacyjne rozwiązanie w jednym z obszarów tematycznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia); technologie dla energetyki i/lub górnictwa; technologie dla ochrony środowiska; technologie informacyjne i/lub telekomunikacyjne; technologie dla produkcji i/lub przetwarzania materiałów; technologie dla transportu i/lub infrastruktury transportu; technologie dla przemysłu maszynowego i/lub samochodowego i/lub lotniczego; nanotechnologia i/lub nanomateriały; wzornictwo przemysłowe (dizajn); nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu.
Beneficjenci konkursu: absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy napisali i złożyli prace dyplomowe związane z jednym ze wskazanych obszarów tematycznych oraz złożyli egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym, a także uzyskali ocenę z pracy dyplomowej na poziomie co najmniej 4.0
Planowane działania: organizacja konkursu "Najlepsza praca dyplomowa poszukująca innowacyjnych rozwiązań"; organizacja Gali
Rezultaty: wzrost zainteresowania wśród studentów uczelni tematyką innowacyjnych technologii; uświadomienie studentom istnienia ścisłego związku pomiędzy pracą naukową a możliwościami wykorzystania uzyskanych osiągnięć w formie opatentowanego rezultatu ich pracy do gospodarki; zbliżenie młodych naukowców do środowiska biznesu


Realizacja konkursu:
- przebieg i wyniki pierwszej edycji Konkursu (2012 rok)
- przebieg i wyniki drugiej edycji Konkursu (2013 rok)


KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU W UŚ

Przedstawiciel BWG UŚ: Monika Pluta, e-mail: monika.pluta@us.edu.pl
Przedstawiciel Biura Karier UŚ: Joanna Sadowska-Chudy, e-mail: joanna.sadowska@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.8 (14 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego