Płatne staże

Postaw na Staż! 
Uniwersytet Śląski zaprasza na płatne 1 i 3 - miesięczne staże w wybranych firmach. Jeśli chcesz się rozwijać i nabywać doświadczenie, a jednocześnie za swój staż otrzymać wynagrodzenie, mamy coś dla Ciebie!


CO? - płatne staże 1 i 3 - miesięczne
GDZIE? - w wybranych firmach 


DLA KOGO: - dla studentów studiów stacjonarnychostatnich 4 semestrów, wszystkich kierunków.
! Jednak, aby wziąć udział w stażu, 20% osób z Twojego roku i kierunku też musi zgłosić chęć udziału w stażu.
WYMIAR: staże 1 miesięczne: wymiar stażu: 120 godzin zadań stażowych lub staże 3 miesięczne: 360 godzin zadań stażowych (nie mniej niż 20 godzin zadań stażowych w tygodniu).


! Możesz skorzystać z naszej BAZY FIRM lub sam znaleźć firmę, w której chciałbyś odbyć staż, który będzie powiązany z Twoim kierunkiem studiów.


Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi.


WIĘCEJ INFORMACJI:
Monika Pawłowska
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl
tel. 501 984 453;; 32 359 21 73 (Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych)

Więcej informacji na stronie.


Co musisz zrobić, aby odbyć staż?

KROK 1:
W celu przystąpienia do rekrutacji do modułu stażowego ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MODUŁU STAŻOWEGO (załącznik do zarządzania nr 140 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w module stażowym), a następnie wypełnij i wyślij skany na adres e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl  następujących dokumentów:

!TYLKO w przypadku samodzielnego znalezienia firmy na staż prześlij DEKLARACJĘ PRACODAWCY dotyczącą Twojego przyjęcia na staż (załącznik nr 8). 

KROK 2:
Po zakwalifikowaniu się do modułu stażowego w ramach Projektu, należy wydrukować, wypełnić i złożyć w Biurze ds. Projektów Ogólnouczelnianych (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętroul. Bankowa 1240-007 Katowice) oryginały następujących dokumentów:

KROK 3:
Po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z Przychodnią Medycyny Pracy zostaniesz  poinformowany drogą mailową o możliwości odebrania z Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętroul. Bankowa 1240-007 Katowice) skierowania na badania lekarskie we wskazanej przychodni.

Zrób jak najszybciej badania we wskazanej przychodni, po czym  niezwłocznie dostarcz uzyskane orzeczenie lekarskie do Biura Ds. Projektów Ogólnouczelnianych.  

KROK 4:

Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego otrzymasz drogą mailową indywidualny program stażu, przygotowany przez Uniwersytet w porozumieniu z pracodawcą.

KROK 5:
Podpisz TRÓJSTRONNĄ UMOWĘ O REALIZACJĘ STAŻU (załącznik nr 9)

KROK 6:
Przed rozpoczęciem stażu pobierz z Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych (Rektorat UŚ, pokój 2.9, II piętroul. Bankowa 1240-007 Katowice) lub wydrukuj samodzielnie:

a następnie rozpocznij staż u Pracodawcy w wyznaczonym terminie.

KROK 7: 
Po zrealizowanych 120 godzinach (w przypadku stażu jednomiesięcznego) wypełnij rachunek na podstawie wykazanych godzin w liście obecności oraz w dzienniku stażu.

W przypadku stażu 3-miesięcznego w wysokości 360 godzin wypełnij rachunek po każdym miesiącu kalendarzowym lub dopiero po 360 godzinach na podstawie wykazanych godzin w liście obecności oraz w dzienniku stażu.

Po zakończonym stażu dostarcz ZAŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU STAŻUzałącznik nr 15 ORAZ PODSUMOWANIE REZULTATÓW STAŻUzałącznik nr 16.


Przewodnik dla osób zainteresowanych stażem.Staże realizowane są w ramach projektu unijnego "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany".

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.6 (9 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego