Partnerzy projektu Go to work!

Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią (BAYHOST) jest organizacją skupiającą uniwersytety oraz wyższe szkoły techniczne i artystyczne na terenie Bawarii. BAYHOST prowadzi doradztwo w zakresie współpracy badawczej, koordynuje kontakty akademickie z Europą Wschodnią oraz wspiera wymianę studentów i naukowców. Więcej informacji o Partnerze na stronie.


CESI jest wiodącą instytucją akademicką posiadająca 50-letnie doświadczenie w kształceniu inżynierów z wykorzystaniem alternatywnych metod nauczania. CESI zatrudnia 580 pracowników, wspieranych przez 2.000 nauczycieli, ekspertów i inne osoby. Grupa oferuje łącznie ponad 40 programów pozwalających na uzyskanie dyplomu uczeni wyższej, tytuły zarejestrowane są m. in. w Krajowym Katalogu Kwalifikacji (Le Répertoire national des certifications professionnelles). Więcej informacji o Partnerze na stronie.


Urząd Prowincji Pesaro i Urbino jest instytucją lokalnej administracji. Jego zadaniem jest zarządzanie i rozwój podlegającego terytorium. Urząd opracowuje i stosuje strategie społecznego i ekonomicznego rozwoju, m.in. poprzez projekty współpracy międzynarodowej, porozumienia o współpracy z sektorem publicznym i prywatnym. Więcej informacji o Partnerze na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego