Realizowane

REALIZOWANE PROJEKTY

  • Moduł stażowy w ramach projektu "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" - celem modułu stażowego jest realizacja płatnych staży zgodnych z kierunkiem kształcenia, w wymiarze 120 lub 360 godzin zadań stażowych (przy założeniu minimum 20 godzin tygodniowo). Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi. Projekt trwa do 30 września 2023 r. Więcej informacji na stronie Biura Karier oraz na stronie projektu.

REALIZOWANE WYDARZENIA

  • "Akademia Rozwoju Kariery" - celem Akademii jest szkolenie się przez studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w najbardziej pożądanych przez pracodawców obszarach, takich jak: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, przedsiębiorczość. Akademia odbywa się corocznie od czerwca do września. Więcej informacji na stronie Biura.
  • "Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw" - celem wolontariatu jest uzyskanie doświadczenia zawodowego przez studentów i absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii. Nabór do wolontariatu odbywa się corocznie w grudniu/styczniu. Więcej informacji na stronie Biura.
  • Mobilne Targi Kariery - "Szybki Szpil, Gibka Gra" - celem targów są spotkania studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego z przedstawicielami czołowych pracodawców w województwie śląskim. Wydarzenia realizowane są na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego w roku 2018 i 2019. Więcej informacji na stronie Biura.
Twoja ocena: Nic Średnia: 4.4 (17 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego