Projekt START (2009-2013)


I EDYCJA PROJEKTU (2009-2011)

Nazwa projektu: „Program Promocji Przedsiębiorczości w Uczelniach Wyższych w Województwie Śląskim”
Wartość projektu: 3 258 866 zł (w tym UŚ: 389 574 zł)
Forma finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Lider projektu: Politechnika Śląska
Partnerzy projektu: Uniwersytet Śląski (Biuro Karier UŚ), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Czas trwania projektu: 01.07.2009 - 31.05.2011
Cele projektu: promowanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród studentów oraz pracowników akademickich uczelni wyższych województwa śląskiego; podniesienie poziomu kreatywności, transferu wiedzy i postaw przedsiębiorczych wśród studentów i doktorantów; usprawnienie procesów powstawania nowych firm opartych na pomysłach studentów, absolwentów
i pracowników akademickich uczelni wyższych województwa śląskiego; budowanie platformy współpracy wokół inicjatyw gospodarczych wywodzących się ze środowiska uczelni wyższych województwa śląskiego
Beneficjenci projektu: 1000 beneficjentów (w tym UŚ: 200 osób) - studentów I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nieaktywnych zawodowo), absolwentów do roku po ukończeniu studiów sześciu uczelni wyższych tworzących konsorcjum START
Formy wsparcia Beneficjentów: doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości finansowania; szkolenia z biznes planów, zarządzania strategicznego, marketingu i promocji firmy, podstaw bankowości i finansów dla przedsiębiorców, prawa w małej firmie; indywidualne konsultacje pomysłów na biznes z ekspertami i coachami; spotkania z menedżerami
i przedsiębiorcami - Role Models
Odpłatność: udział w projekcie był bezpłatny


II EDYCJA PROJEKTU (2011-2013)

Nazwa projektu: "Przedsiębiorczość Akademicka na START"
Wartość projektu: 5 545 361 zł (w tym UŚ: 591 800 zł)
Forma finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Lider projektu: Politechnika Śląska
Partnerzy projektu: Uniwersytet Śląski (Biuro Karier UŚ), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Regionalna Izba Gospodarcza, Zamek Cieszyn
Czas trwania projektu: 01.09.2011 - 31.08.2013
Cele projektu: podniesienie poziomu kreatywności, transferu wiedzy i postaw przedsiębiorczych wśród studentów uczelni wyższych województwa śląskiego
Beneficjenci projektu: 1000 beneficjentów (w tym UŚ: 200 osób) - studentów I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (niezatrudnionych w oparciu o umowę o pracę)
i pracowników naukowych (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę)
Formy wsparcia Beneficjentów: fachowe doradztwo w zakresie możliwości utworzenia firmy
w oparciu o pomysł oraz możliwość uczestnictwa w szeregu szkoleń biznesowych oraz warsztatów
Odpłatność: udział w projekcie był bezpłatny


KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU W UŚ

Akademicki Punkt Informacji Biznesowej

Zespół projektowy:

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.3 (4 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego