Go to work! Polish young professionals on European labour market (2011-2013)


Nazwa projektu: "Go to work! Polish young professionals on European labour market"
Wartość projektu: 88 252 EUR
Forma finansowania: Komisja Europejska, Program Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie"
Lider projektu: Uniwersytet Śląski (Biuro Karier UŚ)
Partnerzy projektu: Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią (organizacja skupiająca uniwersytety oraz wyższe szkoły techniczne i artystyczne na terenie Bawarii); CESI (instytucja akademicka); Prowincja Pesaro e Urbino (instytucja administracji lokalnej). Czytaj więcej o Partnerach projektu...
Czas trwania projektu: 01.07.2011 - 01.05.2013 
Cele projektu: wzmocnienie potencjału zawodowego absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Śląskiego;  ułatwienie tymże absolwentom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, podniesienia kompetencji międzykulturowych i językowych, zapoznania się z warunkami pracy w środowisku międzynarodowym
Beneficjenci projektu: 24 osoby - absolwenci (max. 5 lat po ukończeniu studiów, niekontynuujący nauki na studiach I, II i III stopnia), kierunków ścisłych (takich, jak: matematyka, matematyka finansowa, matematyka informatyczna, fizyka, informatyka, materiałoznawstwo, biologia, biotechnologia, geologia) niezatrudnieni i zatrudnieni, w sposób komunikatywny posługujący się językiem angielskim i/lub językiem kraju docelowego. Pierwszeństwo mieli: absolwenci fizyki, informatyki i materiałoznawstwa, a także osoby niezatrudnione
Formy wsparcia Beneficjentów: szkolenia kulturowo-językowe przygotowujące do wyjazdy za granicę; dobór miejsca stażu w oparci o porozumienie z zaakceptowanym do projektu absolwentem; wsparcie w zakresie podstawowych spraw związanych z przyjazdem i pobytem stażysty; przygotowanie przewodnika „Survival Guide”; wręczenie dokumentów: Europass-Mobilność, Referencje i list potwierdzający zdobycie konkretnych umiejętności w trakcie stażu
Odpłatność: udział w projekcie był bezpłatny


Strony projektowe: przejdź na stronę...
Dokumenty projektowe: przejdź na stronę...


KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU

Osoba prowadząca projekt: Iwa Wcisło-Maślanka, e-mail: iwa.wcislo-maslanka@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 3.8 (13 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego