CAREERS project (2011-2014)


Nazwa projektu: Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia
Wartość projektu: 849 557 (w tym UŚ: 52 555 EUR)
Forma finansowania: Program Tempus
Lider projektu: University of Belgrade (Serbia)
Partnerzy projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, University of Padova (Włochy), Swansea University (Wielka Brytania), Ministry of Education and Science, Ministry of Youth and Sport, University of Novi Sad, University of Kragujevac, University of Nis, Singidunum University, SKONUS, Belgrade Open School, Infostud, Elektromreza. Czytaj więcej o Partnerach projektu...
Czas trwania projektu: 15.10.2011 – 14.10.2014
Cele projektu: rozwój doradztwa kariery skierowanego do studentów uczelni wyższych w Serbii, m.in. poprzez stworzenie Programu i Metodologii Doradztwa Kariery w Serbii, stworzenie planów współpracy z pracodawcami, współpracę ze środowiskiem akademickim
Planowane działania: stworzenie Narodowego Programu i Metodologii Doradztwa Kariery, badanie oczekiwań pracodawców, analiza rynku pracy, przygotowanie pakietu informacji dla pracodawców, dotyczącego programów studiów, przygotowanie planu współpracy ze środowiskiem akademickim (pracownikami naukowymi i studentami), przygotowanie CareerS Kit – przewodnika dotyczącego planowania kariery dla studentów i pracowników naukowych
Rezultaty: raport końcowy, publikacje z konferencji, CareerS Kit


KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU W UŚ

Koordynator projektu: Agnieszka Dunaj, e-mail: agnieszka.dunaj@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego