CZAS NA STAŻ (2016-2017)


Nazwa projektu: „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”
Wartość projektu: 2 858 118,00 zł (w tym Fundusze Europejskie: 2 356 518,28 zł)
Forma finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV. Innowacja społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne
Lider projektu: fundacja Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Partnerzy projektu: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Związek Rzemiosła Polskiego, Fundacja Gospodarcza. Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego realizuje zadania związane z szerzeniem i udostępnianiem informacji na temat projektu wśród potencjalnych uczestników projektu oraz organizuje warsztaty kreatywności dla uczestników projektu
Czas trwania projektu: 01.07.2016 – 30.09.2019
Cel główny projektu: inkubacja w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 roku 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 roku czterech najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm. Projekt realizowany w Temacie 1: Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej.
Beneficjenci projektu: UCZNIOWIE szkół zawodowych, RZEMIEŚLNICY prowadzący przyuczenie do zawodu, STUDENCI oraz absolwenci uczelni, których cechą jest brak praktyk lub doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia, FIRMY i przedsiębiorstwa/instytucje publiczne poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, których cechą jest brak partycypacji w edukacji na poziomie wyższym
Planowane efekty: wybranie 32 grantów – po 8 w każdej kategorii, które otrzymają dofinansowanie oraz wsparcie w trakcie testowania. Cztery najlepsze rozwiązania wybrane w wyniku ewaluacji testu zostaną przygotowane do wdrożenia w formie 64 szkoleń dla użytkowników, 16 konferencji i seminariów regionalnych oraz spotkań konsultacyjnych i legislacyjnych. Powstaną 4 podręczniki wdrożeniowe dla użytkowników (uczeń, mistrz, student, mentor) ukazujące dobre praktyki, inspiracje oraz modelowe rozwiązania wspierające proces przejścia z edukacji do pracy


Dokumenty projektowe: przejdź na stronę…


KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU NA UŚ

Doradca Innowacyjny: Małgorzata Chatys, e-mail: malgorzata.chatys@us.edu.pl
Doradca Innowacyjny: Marcin Rostański, e-mail: m.rostanski@us.edu.pl

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego