Jak znaleźć pracę za granicą? – Spotkania informacyjne

Pokaż w kalendarzu: 
0

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy i zainteresowane zatrudnieniem za granicą, do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych „Know before you go - czyli co każdy wyjeżdżający do pracy za granicę wiedzieć powinien?”.

Spotkania prowadzone przez doradców EURES (sieć publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na unijnym rynku pracy) i WUP Katowice mają na celu podniesienie świadomości uczestników na temat szans i zagrożeń związanych z wyjazdem do pracy za granicę, w celu uniknięcia niepożądanych zjawisk, jakie mogą dotknąć tych nieprzygotowanych do wyjazdu.

Podczas spotkań omówione zostaną następujące tematy:

- swobodny przepływ pracowników i sieć EURES,

- przygotowanie do wyjazdu za granicę:

- metody poszukiwania pracy,

- odpowiednie sporządzenie dokumentów aplikacyjnych,

- zapoznanie się z warunkami życia i pracy w wybranym kraju,

- uznawanie kwalifikacji zawodowych,

- poszukiwanie zakwaterowania,

- uzyskanie niezbędnych formularzy i zaświadczeń z instytucji polskich itp.,

- formalności do załatwienia po przybyciu do innego kraju:

- rejestracja pobytu,

- rejestracja w instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych,

- otwarcie konta bankowego itp.

Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów informacyjnych, które dotyczą warunków życia i pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz indywidualnych konsultacji z doradcami EURES z WUP Katowice.

Spotkania odbędą się w dniu 16 marca br., w godz. 10: 00 – 13: 30 w:

  • siedzibie WUP w Katowicach (ul. Kościuszki 30, tel. 32 757 33 91),
  • Filii WUP w Bielsku – Białej (ul. Piastowska 40, tel. 33 81 36 217),
  • Filii WUP w Częstochowie (Al. Niepodległości 20/ 22, tel. 34 363 89 89).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu na jeden z podanych wyżej numerów telefonów.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego