Kierunki studiów

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją dwanaście Wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uczelnia oferuje 72 kierunki studiów i prawie 230 specjalności, kształcąc blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W roku akademickim 2015/2016 uczelnia kształciła studentów na następujących Wydziałach:

     

      

   oraz w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

 

Schemat wszystkich kierunków i specjalności dostępnych w uczelni:

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.5 (8 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego