Konkurs "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016"


Nazwa konkursu: „Konkurs Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016"
Wartość konkursu:
Forma finansowania: środki własne
Lider konkursu: Uniwersytet Śląski (Biuro Karier UŚ)
Patronat nad konkursem: 
Czas trwania konkursu: 17.11.2016 - 23.02.2017
Cel główny konkursu: szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych praktyk i staży
Cele szczegółowe konkursu:
zwiększanie świadomości studentów w zakresie korzyści płynących z udziału w wysokiej jakości praktykach i stażach oraz informowanie ich o praktykodawcach, którzy troszczą się o jakość organizacji praktyk i staży w województwie śląskim,
- informowanie praktykodawców o najlepszych sposobach organizowania praktyk i staży studenckich oraz zachęcanie ich do organizowania rzetelnej edukacji praktycznej,
- wypracowanie – przez przedstawicieli studentów, władze uczelni i praktykodawców – standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże studenckie
Beneficjenci konkursu: studenci i absolwenci uczelni wyższych, członkowie organizacji i samorządów studenckich, przedstawiciele uczelni wyższych, samorządów i innych organizacji, w których zakresie zainteresowania leży rynek pracy, a także pracownicy i reprezentanci podmiotów, które organizują praktyki lub staże o wysokim walorze edukacyjnym w województwie śląskim
Planowane działania: 
- organizacja konkursu "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016",
- organizacja Gali Finałowej, podczas której wyłoniony i nagrodzony zostanie Praktykodawca Roku,
- organizacja debaty na temat standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże, z udziałem zwycięzców Konkursu, przedstawicieli uczelni wyższych i władz miasta, a także studentów 
Rezultaty: upowszechnienie wzorów "dobrych praktyk" w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich o wysokim walorze edukacyjnym wśród młodych ludzi, przedstawicieli uczelni wyższych oraz podmiotów organizujących edukację praktyczną

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego