Opracowania z zakresu prawa pracy

OPRACOWANIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY


 • Informator dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą 2014,
  a w nim:
  - Czym jest działalność gospodarcza?
  - W jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą?
  - Obliczanie podatków
  - Zatrudnianie pracowników
  - Pomoc finansowa>> PRZECZYTAJ! <<


 • Podręcznik e-wolontariatu 2014, a w nim:
  - E-wolontariat - co to takiego?
  - Przygotowanie organizacji
  - Nabór e-wolontariuszy
  - E-wolontariat pracowniczy
  - Własny projekt e-wolontariacki


 

>> PRZECZYTAJ! <<


 • Prawo Pracy, informator 2014, a w nim:
  - Stosunek pracy
  - Dyskryminacja i mobbing
  - Wynagrodzenie za pracę
  - Zasady odpowiedzialności pracownika
  - Czas pracy
  - Urlopy wypoczynkowe
  - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  - BHP
  - Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

>> PRZECZYTAJ! <<


 • W pierwszej pracy, poradnik 2013, a w nim:
  - Prawna ochrona pracy
  - Bezpieczeństwo i higiena pracy
  - System ochrony pracy
  - Ubezpieczenia społeczne 

>> PRZECZYTAJ! <<


 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (4 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego