Partnerzy projektu TEEN

Provincia di Pesaro e Urbino (Włochy) - koordynator projektu - instytucja lokalnej administracji, która zarządza i wspiera rozwój terytorium, które jej podlega. Urząd opracowuje oraz stosuje strategie społecznego i ekonomicznego rozwoju, m.in. poprzez projekty współpracy międzynarodowej, porozumienia o współpracy z sektorem publicznym i prywatnym. Więcej informacji o Koordynatorze na stronie.


A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia (Włochy) - organizacja zajmująca się szeroko pojętym wspieraniem integracji społecznej, kulturowej i zawodowej imigrantów, m.in: organizowaniem kursów, szkoleń i seminariów mających na celu wspieranie grup defaworyzowanych, prowadzeniem poradnictwa zawodowego w celu zmniejszenia bezrobocia, informowaniem i podnoszeniem świadomości społeczeństwa nt. niekorzystnej sytuacji społecznej bezrobotnych imigrantów. Więcej informacji o Partnerze na stronie


Confederacion de Asociaciones Empresariales de Burgos FAE (Hiszpania) - organizacja składająca się z firm, reprezentujących różne sektory gospodarcze (przemysł, handel, budownictwo, hotelarstwo, usługi), której celem jest wspólne koordynowanie, zarządzanie i ochrona interesów wszystkich firm zrzeszonych w ramach Konfederancji. Więcej informacji o Partnerze na stronie.


Incubadora D. Dinis – Associcao para a Promocao da Inovacao, Empreendedorism o e Novas Tecnologias (Portugalia) - organizacja typu non-profit, o strukturze zbliżonej do polskich inkubatorów przedsiębiorczości, której misją jest wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i nowych technologii, przyczyniających się do tworzenia nowych projektów biznesowych. Więcej informacji o Partnerze na stronie.


Mednarodna Fakulteta za druzbene in poslovne studije (Słowenia) - uczelnia wyższa oferująca studia na takich kierunkach, jak: ekonomia, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo i jakość w edukacji. Więcej informacji o Partnerze na stronie


Nevsehir Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi (Turcja) - uczelnia wyższa oferująca studia na takich kierunkach, jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka, socjologia, archeologia, historia, historia sztuki, filologia. Więcej informacji o Partnerze na stronie.

 


Stichting Keniscentrum Pro Work (Holandia) - organizacja zajmująca się wspieraniem rozwoju zawodowego osób bezrobotnych poprzez coaching, szkolenia, doradztwo. Organizacja jest aktywna w różnych sektorach (m.in. ICT, ochrona środowiska, opieka zdrowotna), promując takie kwestie, jak: zrównoważony rozwój, integracja społeczna, przedsiębiorczość. Więcej informacji o Partnerze na stronie.


West Lothian College (Wielka Brytania: Szkocja) - uczelnia wyższa oferująca studia na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, społecznych i związanych ze zdrowiem. Więcej informacji o Partnerze na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego