Praktyki na studiach

Jeśli chcesz lub musisz odbyć praktykę w trakcie studiów, to zapoznaj się z niniejszą stroną.

 

 

 


Musisz odbyć obowiązkową praktykę zawodową?

Na każdym Wydziale praktyki są organizowane w nieco odmienny sposób. Wszelkich informacji w tym zakresie udzieli Ci Twój Opiekun Praktyk.
Możesz też zajrzeć do serwisu www.biurokarier.edu.pl, by znaleźć firmę lub instytucję, która działa w interesującej Cię branży bądź skorzystać z utworzonej Bazy Dobrych Praktykodawców.

Baza powstała w ramach projektu "Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych". Celem było usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim na kierunkach o profilach praktycznych.

Z założenia powstała z myślą o studentach kierunków praktycznych, jednak sukcesywnie będzie rozbudowywana o kolejne firmy, które zgłoszą chęć przyjęcia w swoje szeregi praktykantów z kierunków realizowanych na Uniwersytecie Śląskim. W kolumnie "Preferowane kierunki studiów" możesz sprawdzić czy firma poszukuje praktykantów z Twojego kierunku studiów.


Chcesz odbyć dodatkową, nadobowiązkową praktykę?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że w przypadku praktyk nadobowiązkowych uczelnia nie ma możliwości sprawowania nad nią kontroli i nie pośredniczy przy podpisywaniu umowy o praktykę. Jeśli przedstawiciel firmy prosi Cię o podpisanie trójstronnej umowy, to nie jest to możliwe. Możemy przygotować dla Ciebie List Polecający, a firma powinna skorzystać z ogólnopolskiego wzoru umowy o praktyki absolwenckie (absolwent jest rozumiany jako absolwent szkoły średniej).


Poszukujesz ciekawej oferty praktyk?


KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące praktyk, napisz do nas na: bk@us.edu.pl lub zadzwoń: (32) 359 20 32.

                                                     

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.5 (13 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego