Projekt "STUDIA I CO DALEJ"

Do 31 lipca 2024 r. utrzymywana jest trwałość projektu.


Uniwersytet Śląski w Katowicach w latach 2018 - 2021 realizował projekt "STUDIA I CO DALEJ - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 


Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17
Tytuł projektu: STUDIA I CO DALEJ - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy
Czas trwania projektu: 01.02.2018 - 30.04.2021


Cele projektu: głównym celem projektu jest podniesienie jakości i rozwój usług świadczonych przez Biuro Karier poprzez wsparcie w okresie trwania projektu 1900 studentów i studentek w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Beneficjenci projektu: 

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

  • 2 i 3 roku I stopnia;
  • 1 i 2 roku II stopnia;
  • 4 i 5 roku jednolitych studiów magisterskich niezależnie od kierunku studiów. 
     

Forma wsparcia Beneficjentów:

Odpłatność: udział w projekcie jest bezpłatny. 

Dokumenty: Regulamin projektu wraz z załącznikami znajduje się tutaj.

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.5 (8 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego