Raporty z badań

BADANIA REALIZOWANE PRZEZ BIURO KARIER UŚ


Badania losów zawodowych absolwentów UŚ - ich celem jest poznanie sytuacji absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy w kontekście zdobytego wykształcenia, z uwzględnieniem charakterystyk ich aktywności edukacyjnej i zawodowej. Raporty z przeprowadzonych badań:

  • Kariera absolwentów 2014/15 - w przygotowaniu
  • Kariera absolwentów 2013/14 - w przygotowaniu
  • Kariera absolwentów 2012/13 - w przygotowaniu
  • Kariera absolwentów 2011/12 - w przygotowaniu
  • Kariera absolwentów 2010/11 - po roku od ukończenia studiów
  • Kariera absolwentów 2009/10 - po roku od ukończenia studiów
  • Kariera absolwentów 2008/09 - po roku i trzech latach od ukończenia studiów
  • Kariera absolwentów 2007/08 - po roku i trzech latach od ukończenia studiów

Badania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów UŚ - ich celem jest poznanie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych oraz lepsze przygotowanie absolwentów do wymagań rynku pracy. Raporty z przeprowadzonych badań:


Oferty pracy i praktyk dla studentów i absolwentów UŚ - ich celem jest monitorowanie zmian zachodzących na rynku pracy w kontekście liczebności ofert, popularności branż i cech poszukiwanych wśród kandydatów. Raporty z przeprowadzonych badań:

       

       

 


Podsumowania konkursów "Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego" - ich celem jest zwiększenie świadomości studentów w zakresie przedsiębiorstw organizujących praktyki i staże o wysokiej jakości.

  

Twoja ocena: Nic Średnia: 4.1 (9 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego