Bezpłatne studia podyplomowe w Szkole Edukacji w Warszawie

Pokaż w kalendarzu: 
0

Szukasz studiów podyplomowych, które dadzą ci kompetencje przydatne w wielu zawodach? Chcesz być skuteczny w każdej roli? Marzy ci się miejsce z niesamowitą atmosferą i świetną ekipą, a wszystko to całkowicie za darmo? Praktyczne studia w Szkole Edukacji PAFW i UW to wyjątkowa oferta dla wszystkich, którzy chcą zostać skutecznymi nauczycielami i liderami edukacji. 

 


CO? – Bezpłatne studia podyplomowe w Szkole Edukacji


O WYDARZENIU
W Szkole Edukacji uczestnik nauczy się:

 • skutecznej komunikacji z zespołem,
 • budowania relacji i przyjaznego środowiska pracy,
 • zarządzania i przywództwa w grupie,
 • tworzenia i realizacji strategii uczenia,
 • konstruktywnego oceniania,
 • planowania pracy i zarządzania czasem,
 • wystąpień publicznych i autoprezentacji.

W ramach oferty:

 • bezpłatne studia w Warszawie,
 • stypendium do 2000 zł/mc,
 • darmowy akademik,
 • uprawnienia nauczycielskie,
 • dyplom Uniwersytetu Warszawskiego,
 • gwarantowaną propozycję pracy po studiach.

O ORGANIZATORZE
Szkoła Edukacji to pierwsze w Polsce miejsce oferujące bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli. Szkoła powstała w 2015 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim, a jej celem jest przygotowywanie wszechstronnie wykształconych nauczycieli, posiadających zarówno przedmiotową wiedzę dydaktyczną, jak i praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą. 


DLA KOGO?
Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach: filologia polska, matematyka, biologia lub historia. Do procesu rekrutacyjnego dopuszcza się także następujących kandydatów:

 • studenci studiów II stopnia na kierunkach filologia polska, matematyka, biologia lub historia, którzy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po złożeniu dyplomu ukończenia studiów kierunkowych;
 • nauczyciele języka polskiego, matematyki, biologii lub historii, których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej i którzy spełniają warunki przewidziane przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012 roku;
 • kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku zapewniającym, zgodnie z opisem efektów kształcenia, wystarczające przygotowanie w zakresie merytorycznym do podjęcia studiów kwalifikacyjnych dających uprawnienia do nauczania języka polskiego, lub matematyki, lub biologii z przyrodą. Decyzję o spełnieniu tego warunku podejmuje ekspercka komisja kwalifikacyjna po analizie suplementu do dyplomu.

Studenci Szkoły Edukacji PAFW i UW mogą się ubiegać o stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie oraz o bezpłatne miejsce w akademiku.


SPOSÓB APLIKACJI
Proces rekrutacji do Szkoły Edukacji jest dwuetapowy. Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce studia. Rekrutacja ma za zadanie sprawdzić wiedzę merytoryczną kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie. 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego