Czy studenci UŚ są przedsiębiorczy?

Pokaż w kalendarzu: 
0

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego badania na temat przedsiębiorczości studentów UŚ. Na udział w nim zdecydowało się 226 studentów 34 kierunków studiów. Prym wśród nich wiedli studenci informatyki (12,4%), politologii (11,5%) oraz socjologii (10,6%), byli to zazwyczaj studenci pierwszego roku (27,9%). Jak się okazuje o założeniu własnej działalności gospodarczej myślało aż 62,3% respondentów, niezdecydowanych było 23,7%, a niechętnych jedynie 14%. Respondenci, którzy mieli już pomysł na własny biznes stanowili blisko 40% ankietowanych.

Szczegółowe opracowanie wyników już wkrótce na naszej stronie. Zgromadzone dane posłużą nam m.in. do lepszego dostosowania oferty Biura Karier do potrzeb studentów UŚ.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego