Konkurs dziennikarski

Pokaż w kalendarzu: 
0

Trwa VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, którego inicjatorem jest śląskie środowisko dziennikarskie. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach. Zgłoszenia można przesyłać do 25 stycznia 2019 r.

 

 


CO? - konkurs dziennikarski im. Krystyny Bochenek
APLIKACJE DO: 25 stycznia 2019 r.


O KONKURSIE
Prace w kategorii głównej konkursu mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Konkurs skierowany jest nie tylko do dziennikarzy z województwa śląskiego, ale z całej Polski. Dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka, związek zgłaszanych prac z regionem nie musi być tematem wiodącym.

Do konkursu mogą przystąpić również studenci wszystkich typów szkół wyższych. W tej kategorii tematyka zgłaszanych prac powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub ziemią częstochowską. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyboru laureata dokona komisja konkursowa złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek są:

  • Fundacja im. Krystyny Bochenek,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Województwo Śląskie,
  • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do konkursu w obu kategoriach przyjmowane są do 25 stycznia 2019 roku. Regulamin oraz formularze dostępne są na stronie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) – z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego