Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu statystyki

Pokaż w kalendarzu: 
0

Napisałeś pracę magisterską lub doktorską dotyczącą statystyki? Zgłoś swój udział w konkursie Głównego Urzędu Statystycznego.

 


CO? - konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
APLIKACJA DO: 16 października 2017 roku


O WYDARZENIU
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.

Laureaci trzech najlepszych prac magisterskich otrzymają nagrody:

  • I miejsce – nagroda 5.000 zł,
  • II miejsce – nagroda 3.000 zł,
  • III miejsce – nagroda 2.000 zł.

Laureaci trzech najlepszych prac doktorskich otrzymają nagrody:

  • I miejsce – nagroda 10.000 zł,
  • II miejsce – nagroda 7.000 zł,
  • III miejsce – nagroda 5.000 zł.

O ORGANIZATORZE
Główny Urząd Statystyczny - centralny organ administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego.


DLA KOGO?
Uczestnikami konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

SPOSÓB APLIKACJI
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego