Konkurs na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych

Pokaż w kalendarzu: 
0

Twoja praca dyplomowa dotyczyła tematyki ubezpieczeń społecznych? W imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.

 

 

 


CO? - konkurs na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych


O KONKURSIE
Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 • najlepsza praca licencjacka,
 • najlepsza praca magisterska,
 • najlepsza praca doktorska.

Wymagania dotyczące prac:

 1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
 2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
 3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.
 4. Zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy

 • 30 września 2023 r. – zgłoszenie prac do trzeciej edycji konkursu,
 • luty 2024 r. – ogłoszenie laureatów,
 • 30 czerwca 2024 r. – publikacja nagrodzonych prac.

DLA KOGO?
Obecnie można zgłaszać prace do trzeciej edycji konkursu. Mogą do niej przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2020 r. a 31 lipca 2023 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.


SPOSÓB APLIKACJI

 1. Komplet dokumentacji na konkurs należy przesłać na adres konkurs_zus@zus.pl
 2. Dokumentację należy przesłać w formacie DOC lub PDF.
 3. W temacie albo tytule maila przekazującego dokumentację należy wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową”.
 4. Komplet dokumentacji obejmuje:
 1. egzemplarz pracy w wersji elektronicznej, tj. w formacie DOC;
 2. skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
 3. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
 4. w przypadku prac licencjackich i magisterskich skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu lub według innego wzoru, który zawiera zakres danych zgodny ze wskazanym załącznikiem nr 2;
 5. krótki biogram autora;
 6. skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora;
 7. rekomendacja promotora bądź opiekuna naukowego pracy zawierająca informacje o walorach naukowych i aplikacyjnych pracy, które decydują o jej zgłoszeniu do Konkursu;
 8. opinia recenzentów pracy.

Ważne!
Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Kontakt do organizatorów konkursu: konkurs_zus@zus.pl, robert.marczak@zus.pl

Więcej informacji na stronie. 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego