Konkurs na najlepszy artykuł

Pokaż w kalendarzu: 
0

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu, kończącego się międzynarodową konferencją naukową zrealizowaną w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego działającego przy CUPT.

 

 


CO? - konkurs na najlepszy artykuł o charakterze naukowym
DO KIEDY? - do 22 czerwca 2020 r.


O KONKURSIE
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego artykułu o charakterze naukowym, opisującego w sposób innowacyjny tematykę roli ewaluacji i modelowania w projektowaniu systemu transportu. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat ewaluacji i programowania w sektorze transportu poprzez umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym oraz zaprezentowanie publikacji podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach działań Transportowego Obserwatorium Badawczego funkcjonującego w ramach CUPT.


DLA KOGO?
Warunki formalne udziału w Konkursie:
1. W Konkursie może brać udział Uczestnik lub Grupa Uczestników, którzy są autorami (twórcami) Pracy konkursowej.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
1) dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez podanie wszystkich wymaganych w nim danych. Skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. na adres email: tob@cupt.gov.pl,
2) doręczenie Pracy konkursowej w wersjach: elektronicznej (plik WORD i PDF) oraz papierowej (nieoprawionej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. Prace konkursowe z adnotacją „Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy pt. „Rola ewaluacji i modelowania w projektowaniu systemu transportu” należy doręczyć osobiście lub przesyłką Organizatorowi na adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu (decyduje data wpływu). 


INFORMACJE
Szczegóły udziału w konkursie oraz dokumenty znajdują się na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego