Konkurs o nagrodę ABB

Pokaż w kalendarzu: 
0

Możesz pochwalić się ciekawą pracą magisterską z zakresu zaawansowanych technologii? Zgłoś swój udział do konkursu o nagrodę ABB.
 


CO? – konkurs o nagrodę ABB


O WYDARZENIU
Głównym celem konkursu jest promowanie i wspieranie utalentowanych osób, pasjonujących się zaawansowanymi technologiami. Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim z następujących dziedzin:

 • Elektroenergetyka
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • nagroda główna 30 000 PLN
 • 2 wyróżnienia po 15 000 PLN

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I  etap – zgłoszenia do 15 listopada 2017 r.

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31 grudnia 2017 r. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie konkursu

 • II etap – zgłoszenia do 31 stycznia 2018 r.

W tym etapie konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2018 r.


O ORGANIZATORZE
ABB jest globalnym liderem w technologiach energetyki i automatyki.


SPOSÓB APLIKACJI
Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie konkursu.

Kontakt:
Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków
z dopiskiem: "KONKURS o NAGRODĘ ABB".

Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego