Konkurs VERBA VERITATIS

Pokaż w kalendarzu: 
0

Ruszyła XIV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu! Jeśli jesteś autorem pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej lub innej, zgłoś się do konkursu i wygraj nagrodę pieniężną! Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 r. 


CO? – XIV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu
APLIKACJA DO: 31 lipca 2019 r.


O KONKURSIE
Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu,
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny,
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Aby zgłosić pracę do konkursu należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
  2. Przesłać skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom).
  3. Dołączyć egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w wersji elektronicznej.

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne.


O ORGANIZATORZE
Konkurs jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.


DLA KOGO?
Udział w konkursie mogą wziąć studenci i absolwenci uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorzy prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku.


APLIKACJA
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 r.

Komplet dokumentów należy przesłać na e-maila: konkurs@kpf.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego