Konkurs VERBA VERITATIS

Pokaż w kalendarzu: 
0

Interesujesz się etyką biznesu? Twoja praca dyplomowa dotyczyła właśnie tego zagadnienia? Weź udział w konkursie VERBA VERITATIS i zgarnij cenne nagrody.
 


CO? – XV edycja Konkursu VERBA VERITATIS
APLIKACJA DO: 31 lipca 2020 r.


O KONKURSIE
Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu,
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny,
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.


O ORGANIZATORZE
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.


DLA KOGO?
Do udziału w konkursie organizator zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku.


SPOSÓB APLIKACJI
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@zpf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2020 roku

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie.

KONTAKT: konkurs@zpf.pl, tel. + 48 504 145 109

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego