Konkurs BK: Zbuduj strategię i zgarnij studia!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza studentów ostatniego roku studiów organizowanych w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do udziału w konkursie pt. „Zbuduj strategię i zgarnij studia”.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie strategii marketingowej Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Biuro Karier UŚ to jednostka zajmująca się wspieraniem studentów, doktorantów i absolwentów UŚ w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Do zadań biura należą:

  1. moderowanie bazy ofert pracy i CV,
  2. konsultacje z doradcą zawodowym, w tym diagnoza kompetencji zawodowych, korekta dokumentów aplikacyjnych,
  3. szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych,
  4. próbne rozmowy kwalifikacyjne,
  5. spotkania informacyjno-rekrutacyjne z pracodawcami,
  6. badanie karier zawodowych absolwentów UŚ,
  7. przedsiębiorczość akademicka – doradztwo z zakresu zakładania własnej firmy,
  8. organizacja spotkań z menadżerami i przedsiębiorcami,
  9. koordynacja działań akademickiego inkubatora przedsiębiorczości.

Biuro Karier stale rozszerza zakres swojej działalności. Usprawnianie funkcjonowania biura jest konsultowane ze studentami, absolwentami i doktorantami. Przygotowanie strategii przez studentów wpisuje się w politykę nawiązywania relacji pomiędzy oczekiwaniami beneficjentów działań biura a jego ofertą i funkcjonowaniem.

Na przygotowane strategie czekamy do 22 lutego 2013 roku. Należy je przesłać na adres bk@us.edu.pl. Następnie kapituła konkursu oceni przesłane strategie i wyłoni zwycięzcę, którego poznamy 1 marca 2013 roku.

Nagrodą w konkursie jest uczestnictwo w studiach podyplomowych organizowanych przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do dyspozycji będzie miejsce na jednym z trzech kierunków:

Dokumenty konkursowe:

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (6 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego