Konsultacje i usługi on-line

Pokaż w kalendarzu: 
0

Zdajemy sobie sprawę, że w trudnym czasie ograniczenia działalności dydaktycznej Uczelni, ale też wielu innych aktywności, studenci i doktoranci mogą dotkliwiej przeżywać problemy natury osobistej, dlatego proponujemy, aby dotychczasowe wsparcie realizowane było w formie konsultacji on-line.

Umów spotkania za pośrednictwem wskazanego niżej adresu e-mail i korzystaj z usług oferowanych w ramach Centrum Obsługi Studentów i Biura Karier.

Dostępne są konsultacje specjalistyczne:

  • doradztwo w zakresie kariery zawodowej;
  • coaching w zakresie kariery;
  • konsultacje psychologiczne (interwencja psychologiczna i wsparcie, diagnostyka, terapia poznawczo-behawioralna);
  • konsultacje psychiatryczne (konsultacje możliwe po uprzednim kontakcie z psychologiem).

Studenci oraz doktoranci, którzy chcą skorzystać z konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej powinni kontaktować się na adresy:

Konsultacje będą realizowane za pośrednictwem #Skype. Aby wziąć udział w konsultacjach on-line, trzeba spełnić wymagania techniczne:

  • konieczny jest dostęp do Internetu na dowolnym urządzeniu, na którym osoba decydująca się na udział posiada konto w komunikatorze Skype
  • dla lepszej jakości połączenia można skorzystać ze słuchawek z mikrofonem oraz kamery
  • jakość łącza internetowego oraz detale związane z ustawieniami programu mogą wpłynąć na jakość połączenia, dlatego też przed konsultacją zalecamy wykonanie testu dźwięku (zgodnie z zaleceniami dystrybutora programu).

! Dodatkowo, szczególnie teraz, kiedy studenci i doktoranci dysponują większą ilością czasu wolnego, polecamy zainwestowanie go w swój rozwój osobisty, co można zrobić m. in. poprzez: udział w Wielkim Badaniu Kompetencji, które odbywa się on-line. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-wielkie-badanie-kompetenc….


Polecamy także lekturę artykułów popularnonaukowych oraz oglądanie materiałów multimedialnych z zakresu psychologii oraz rozwoju osobistego, dostępnych w serwisie www.wiecjestem.us.edu.pl.

 

Działania Biura Karier prowadzone są w ramach projektu "Studia i co dalej? - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego