M_o_R® - szkolenie z zarządzania ryzykiem

Pokaż w kalendarzu: 
0

Spółka SPIN-US przy współpracy z firmą szkoleniową INPROGRESS zaprasza na akredytowane szkolenie M_o_R® - zarządzanie ryzykiem, mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu metodyki efektywnego prowadzenia projektu.

 

 


CO? - szkolenie M_o_R® - zarządzanie ryzykiem
KIEDY? - 19 i 20 czerwca 2017 r., godz. 8:00 – 16:00
GDZIE? - Uniwersytet Śląski (bliższe informacje o sali przy zapisach)


O ORGANIZATORZE
SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań spółki SPIN-US stanowi komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki celem budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.


O SZKOLENIU
Management of Risk (M_o_R®) jest metodyką zarządzania ryzykiem, należącą do grupy brytyjskich standardów Best Management Practice. Zarządzanie ryzykiem zgodnie z M_o_R pozwala na podejmowanie lepszych decyzji, poprawę efektywności organizacji oraz jej projektów i programów, zmniejszenie liczby nieprzewidzianych negatywnych zdarzeń, poprawę jakości dostarczanych usług i produktów oraz lepszą alokację zasobów.


M_o_R jest standardem uniwersalnym, dającym się zastosować w organizacjach różnej wielkości oraz w każdej branży, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Stosowany jest między innymi w brytyjskim Ministerstwie Obrony, GlaxoSmithKline, British Telecom i BP.

Szkolenie będzie odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

Każdy uczestnik szkolenia w ramach poniesionych kosztów otrzymuje materiały szkoleniowe:

 • wydruk materiałów,
 • zestawy ćwiczeniowe,
 • scenariusze ćwiczeń,
 • brudnopis na notatki,
 • przykładowe egzaminy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • uświadomienie sobie istoty ryzyka,
 • poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem,
 • zwiększenie szans na przeprowadzenie złożonych przedsięwzięć,
 • lepsze zarządzanie działaniami warunkowymi/awaryjnymi i obsługi oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zrealizowania inicjatyw zmiany.
 • wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse.

CERTYFIKACJA
Szkolenia są akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie M_o_R® Foundation oraz M_o_R® Practitioner.
Egzamin M_o_R Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut, do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi, w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy,
egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim, certyfikat wydawany przez AXELOS jest bezterminowy.


PROWADZĄCY
Trenerzy prowadzący z INPROGRESS to zespół doświadczonych specjalistów, których wiedzę z zakresu zarządzania potwierdzają zdobyte akredytacje i lata doświadczeń w środowisku biznesowym. Dzięki zawodowej aktywności, z łatwością obrazują teoretyczną wiedzę przykładami z codziennej pracy. Indywidualne podejście do każdego uczestnika szkoleń oraz wypracowany warsztat trenerski sprawiają, że sale szkoleniowe opuszczają wyłącznie zadowoleni kursanci.

Szymon Pawłowski to konsultant, trener, kierownik projektów i menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Prowadził lub nadzorował projekty doradcze, wdrożeniowe, inwestycyjne, infrastrukturalne, międzynarodowe w branżach doradczej, medialnej i ochrony środowiska. Jako konsultant uczestniczył we wdrożeniach metodycznego zarządzania projektami w organizacjach oraz prowadził wdrożenia biur zarządzania projektami. Jako trener na sali szkoleniowej spędził ponad 1000 godzin.
 


KOSZT

 1. Cena certyfikowanego szkolenia: 850 zł/netto*
 2. Cena egzaminu M_o_R ® Foundation 750 zł/netto.
 3. Cena podręcznika: 240 zł/netto.

* Przy zgłoszeniu każdej kolejnej osoby z jednej organizacji udziela się 5% rabatu od kosztu udziału drugiej i każdej kolejnej osoby.


ZAPISY
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem spółki SPIN-US:

 • e-mail: spin@us.edu.pl lub m.bulanda@us.edu.pl. 
 • telefon: 32 359 20 79.
Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego