Nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Pokaż w kalendarzu: 
0

Chcesz kształtować politykę klimatyczną w naszym Państwie? Dołącz do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, by mieć wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane w kraju na rzecz energii i ochrony klimatu. 


CO? – nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej
APLIKACJA DO: 29 maja 2020 r.


O WYDARZENIU
Rusza nabór do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu. Do jej zadań należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do Rady, która będzie organem doradczym Ministra.


DLA KOGO?
Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (22 kwietnia 2020 r.) ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat.


SPOSÓB APLIKACJI
Na zgłoszenia organizator czeka do 29 maja 2020 r. (w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu przesyłki pocztowej na Kancelarię Ministerstwa Klimatu). Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do Ministerstwa Klimatu.

Dokumenty znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu.

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa do 30 września 2020 r.

Więcej informacji na temat kandydowania do Młodzieżowej Rady Klimatycznej w Regulaminie Naboru.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego