Nabór do Sekretariatu ONZ

Pokaż w kalendarzu: 
0

Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprasza do udziału w rekrutacji swoich przyszłych kadr "Young Professionals Programme". Postępowanie składa się z dwóch egzaminów on-line w październiku i grudniu, a także z rozmów, które zakończą się w czerwcu przyszłego roku. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 sierpnia 2018 r.

 


CO? – nabór do "Young Professionals Programme"
APLIKACJA DO 9 sierpnia 2018 r.


O WYDARZENIU
Udział w "Young Professionals Programme" otwiera drogę do zostania urzędnikiem Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Egzamin dotyczyć będzie trzech obszarów:

  • Legal Affairs,
  • Social Affairs,
  • Statistics.

O ORGANIZATORZE
Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych na bieżąco koordynuje prace ONZ, a także sygnalizuje Radzie Bezpieczeństwa o zagrożeniach dla świata i pokoju. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku.


DLA KOGO?
Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które:

  • posiadają obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie i nie ukończyły 32 roku życia (urodzone po 1 stycznia 1986 r.),
  • mają wyksztalcenie wyższe (przynajmniej licencjat lub równoważny) z dziedziny właściwej dla jednego z obszarów: legal affairs, social affairs, statistics,
  • biegle znają język angielski i/lub francuski.

Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypadnie więcej niż 40 aplikacji.


ZAPISY
Zgłoszenia  są przyjmowane do 9 sierpnia 2018 r., do godziny 23:59 czasu nowojorskiego, za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej ONZ.

Więcej informacji na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego