Nabór na staże w biurach Kongresu USA

Pokaż w kalendarzu: 
0

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA.

 

 

 


CO? - nabór na staże w biurach Kongresu USA
APLIKACJA DO: 15 marca 2018 r.


O WYDARZENIU
Staże TFLF są zaplanowane na czas od 6 do 8 tygodni i zakończą się nie później niż we wrześniu 2018 r. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Stażyści uczestniczą w dodatkowych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. 

Udział w stażu jest bezpłatny, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań, by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.

Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach dostępny jest na stronie.


O ORGANIZATORZE
Transatlantic Future Leaders Forum to polska organizacja pozarządowa powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie i Londynie.
Celem Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) jest rozwój kadry młodych polskich liderów, którzy rozumieją znaczenie stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i NATO. Od 2016r. Ambasada USA w Warszawie jest strategicznym partnerem programu.


DLA KOGO?
Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.

Wymagania wobec kandydatów:

  • mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992 r. lub później),
  • posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą,
  • biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • posiadać bardzo dobre wyniki w nauce.

ZAPISY
Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego