Ostatnia szansa, by aplikować do programu „EU Careers”!

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”.
 


CO? – program „EU Careers” – drugi nabór
APLIKACJA DO:  28 maja 2020 r.


O WYDARZENIU
Jakie są zadania ambasadora?

 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE,
 • identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi,
 • tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat współpracy z instytucjami UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych,
 • robienie prezentacji, uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym i poszukiwanie interesujących prelegentów,
 • wykonywanie zadań przypisanych na konkretne miesiące i regularne zdawanie relacji z ich realizacji,
 • zarządzanie profilem na Facebooku lub w innych serwisach i ich regularne monitorowanie,

W ramach tego programu uczestnik będzie miał okazję:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów,
 • nawiązać współpracę ze studentami z całej Europy,
 • zdobyć podczas studiów doświadczenie zawodowe, które uatrakcyjni CV uczestnika,
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u,
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera,
 • nawiązać kontakt z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE,
 • uzyskać list polecający zawierający informacje o wynikach pracy uczestnika.

Poszukiwane są osoby otwarte i łatwo nawiązujące kontakty, które z zapałem będą promować karierę w instytucjach UE na swoich uczelniach wyższych.

Celem programu dla studentów-ambasadorów „EU Careers” jest stosowanie innowacyjnych sposobów promowania pracy w instytucjach europejskich. Metody promocji obejmują:

 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów,
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji,
 • aktywną obecność w internecie i mediach społecznościowych,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

DLA KOGO?
Poszukiwane są osoby z motywacją, które będą promować możliwości pracy w instytucjach UE i które posiadają następujące umiejętności i cechy:

 • doskonałe zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • gotowość do uczenia się i dzielenia informacjami,
 • zdolności adaptacyjne,
 • umiejętności organizacyjne,
 • dbałość o jakość i wydajność pracy,
 • innowacyjne i kreatywne podejście,
 • odporność na stres.

Wymogi podstawowe

 • pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo,
 • zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia bądź prezentacji lub udział w co najmniej jednym wydarzeniu bądź prezentacji związanymi z rolą ambasadora,
 • regularna komunikacja ze swoim koordynatorem „EU Careers”,
 • udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online),
 • zapisywanie wykonanych zadań i regularne zdawanie relacji z ich realizacji.

Są to wymogi podstawowe. Ty sam musisz zadecydować, czy jesteś w stanie przeznaczyć więcej czasu na realizowanie zadań ambasadora, tak aby nie ucierpiały na tym Twoje studia. 


SPOSÓB APLIKACJI
Możesz się zgłosić, jeśli: 

 • jesteś obywatelem UE,
 • posługujesz się płynnie językiem angielskim i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiujesz,
 • masz możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2020 r. (prawdopodobnie zdalnie).
 • jesteś studentem i podczas udziału w programie będziesz zarejestrowany i obecny na uczelni (październik 2020 r. – wrzesień 2021 r.).

Zgłoszenie w postaci CV (zawierającego klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na potrzeby rekrutacji do programu ambasadorskiego „EU Careers” organizowanego przez EPSO), List Motywacyjny w języku angielskim oraz dokumenty pokazujące osiągniecia naukowe, dodatkowe aktywności, wyniki w nauce (średnia ocen za ostatni semestr) należy wysłać elektronicznie do 28 maja 2020 r. na adres bk@us.edu.pl.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego