Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Nicolaus Copernicus

Pokaż w kalendarzu: 
0

Masz tytuł doktora? Współpracujesz z niemieckim naukowcem? Weź udział w konkursie na polsko-niemiecką nagrodę naukową „Nicolaus Copernicus”.
 


CO? - Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa "Nicolaus Copernicus"
APLIKACJA DO: 17 października 2017 roku


O WYDARZENIU
Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.

Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata, w drodze konkursu, parze uczonych, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów).

Laureat z Polski otrzymuje: 20 000 euro nagrody imiennej, 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody.

Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą rozpatrywane.


O ORGANIZATORZE
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Deutsche Forschungsgemeinschaft  (DFG) wspiera badania naukowe , inżynieryjne i humanistyczne dzięki różnorodnym programom dotacji, nagrodom i finansowaniu infrastruktury.


DLA KOGO?
Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.


SPOSÓB APLIKACJI
Termin składania aplikacji upływa 17 października 2017 roku.

Kontakt - Justyna Motrenko - Koordynator programu,
tel.: 22 845 95 32: e-mail: justyna.motrenko@fnp.org.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego