Praca sezonowa w Niemczech

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jesteś zainteresowany podjęciem pracy wakacyjnej w Niemczech? W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach wystartował nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2018 roku.

 

 

 


CO? – nabór do pracy sezonowej w Niemczech
APLIKACJA DO: 18 stycznia 2018 r.


O WYDARZENIU
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach trwa nabór studentów do pracy sezonowej na terenie Niemiec na okres wakacji 2018 roku.

Partnerem w rekrutacji ze strony niemieckiej jest  Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn, który przesyła wypełnione formularze zgłoszeniowe niemieckim pracodawcom. Złożenie wymaganych i prawidłowo uzupełnionych formularzy nie jest jednak równoznaczne z otrzymaniem propozycji zatrudnienia, gdyż wybór pracowników należy do pracodawców.

Oferty pracy sezonowej dla studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na wskazany przez nią adres korespondencyjny od drugiej połowy kwietnia 2018 roku. Otrzymanie oferty nie obliguje studenta do podjęcia zatrudnienia, w przypadku jednak rezygnacji z oferty adresat jest zobowiązany odesłać otrzymane propozycje do ZAV w Bonn.


DLA KOGO?
Zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn o pracę wakacyjną mogą ubiegać się:

  •  studenci szkół wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018 r.;
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018 r.;
  • osoby, które ukończyły 18 lat;
  • deklarują znajomość języka niemieckiego;
  • deklarują gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;
  • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

ZAPISY
Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 stycznia 2018 r. w godz. 7:30 – 15:30 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w:

  1. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 227 (tel.: 32 757 33 91),
  2. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40, 43 300 Bielsko-Biała, pok. 228/229 (tel.: 33 81 36 977),
  3. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, pok. 13 (tel.: 034 36 33 861 wew.284).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz dokumenty do pobrania będą dostępne na stronie internetowej. 

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego