Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jesteś zainteresowany praktykami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich? Teraz to możliwe. Spiesz się! Aplikacje tylko do 16 maja 2019 r.
 


CO? - Miesięczne, bezpłatne praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
APLIKACJA DO: 16 maja 2019 r.


O WYDARZENIU
Przebieg praktyk

W pierwszym tygodniu praktyk wszyscy studenci wdrażani są w pracę Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków. Obserwują w tym czasie przyjęcia Interesantów, poznając specyfikę pracy polegającej na bezpośrednim przyjmowaniu skarg i wniosków obywateli oraz poznają zasady klasyfikowania i rozpoznawania wniosków. Studenci mają szansę przekonać się, z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy obywatele oraz jak wygląda stosowanie prawa w praktyce.

Kolejne 3 tygodnie każdy ze studentów odbywa praktyki w wybranym przez siebie zespole skargowym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania). Tam studenci mają okazję zagłębić się nie tylko w problemy przedstawiane w skargach do RPO, ale także poznać pracę prawników podejmujących sprawy generalne, zmierzające do zmiany prawa. 

Każdy dzień praktyk wszyscy studenci rozpoczynają od 1,5 godzinnego spotkania z ekspertem z Biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy prowadzą krótkie wykłady i warsztaty, opowiadają o prowadzonych aktualnie sprawach. Planowane są także:

 1. spotkania z RPO i warsztaty prasowe, wspólne poszukiwanie naruszeń praw człowieka opisanych w mediach;
 2. warsztaty z komunikacji;
 3. wizyty studyjne w miejscach istotnych z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka (np. ośrodki dla bezdomnych, Domy Pomocy Społecznej)

Ostateczny kształt programu zawsze zależy od uczestników.  


O ORGANIZATORZE
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.


DLA KOGO?
Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV, V roku.


SPOSÓB APLIKACJI
Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów
 • skierowanie z Uczelni wystawione na podstawie porozumienia zawartego między BRPO a Uczelnią

Metody selekcji:

 1. I etap: weryfikacja aplikacji
 2. II etap: próbka pracy /kazus/
 3. III etap: rozmowa kwalifikacyjna

Do III etapu procesu rekrutacji tj. na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania I i II etapu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać do 16 maja 2019 r. na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa z dopiskiem „Nabór na praktyki wakacyjne 2019 r.” lub praktyki@brpo.gov.pl

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego