Program BioLAB @FulbrightPolska

Pokaż w kalendarzu: 
0

Studiujesz nauki biologiczno-chemiczne? Program BioLAB @FulbrightPolska to roczny, płatny staż badawczy dla studentów i doktorantów wspomnianych nauk. Właśnie trwa nabór na wyjazd w roku akademickim 2020-21. Zgłoś się do 1 lutego 2020 r. 


CO? - Program BioLAB @FulbrightPolska
APLIKACJA DO: 1 lutego 2020 r.


O WYDARZENIU
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Udział w Programie obejmuje:

 • Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne.
 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).
 • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów programu.
 • W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

DLA KOGO?
O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
 • Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny
 • W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu.
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą).
 • Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej

Spotkanie informacyjne!

11 grudnia o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie online (webinar), które poprowadzi koordynatorka programu - Patrycja Donaburska. Konieczna jest rejestracja. Rejestracja odbywa się poprzez stronę.


SPOSÓB APLIKACJI
Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2020 r.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego