Program Praktyk Letnich w Grupie 3S

Pokaż w kalendarzu: 
0

Grupa 3S od 4 lat prowadzi Program Praktyk Letnich dla studentów III, IV i V roku śląskich uczelni wyższych: Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W tym roku po raz pierwszy zaprasza także studentów filologii obcych (anglistyka, germanistyka, filologia romańska, rosyjska i inne). 

 

W trakcie bezpłatnych praktyk studenci są pod opieką Dyrektora działu. Otrzymują pełne wsparcie merytoryczne i biorą czynny udział w projektach prowadzonych przez poszczególne działy. Mają okazję uczyć się od naszych specjalistów i menedżerów oraz zdobywać doświadczenie praktyczne w dziedzinie przez siebie studiowanej.

Praktyki można odbyć w następujących działach:

 • Transmisji,
 • Sieci światłowodowej,
 • Sieci kablowej,
 • Usług głosowych,
 • IT,
 • Oprogramowania,
 • Usług IT,
 • Eksploatacji Data Center,
 • Innowacji i rozwoju,
 • Marketingu,
 • PR,
 • Prawny,
 • Finansowy.

Jak aplikować?
Podanie o przyjęcie na praktyki wraz z CV należy nadesłać na adres praktyka@3s.pl. W mailu nalezy zawrzeć informację, do jakiego działu kandydat chce aplikować.

Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o umiejętności studenta. Brane są pod uwagę predyspozycje danej osoby i następnie są konsultowane z Dyrektorem działu. Jeżeli jego decyzja jest pozytywna, firma zaprasza na praktyki. Wspólnie z kandydatem ustala dogodny termin i czas trwania praktyk.

W przypadku działów transmisji, oprogramowania i usług IT, kandydaci zapraszani są na krótką rozmowę kwalifikacyjną.

Mile widziani są studenci wydziałów:

 • Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
 • Mechanicznego, Technologicznego,
 • Elektrycznego,
 • Budownictwa,
 • Ekonomii,
 • Prawa,
 • Finansów,
 • Zarządzania.

Więcej informacji na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (2 votes)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego