Program praktyk w kancelarii Rymarz Zdort

Pokaż w kalendarzu: 
0

Studiujesz prawo? Chciałbyś poszerzyć praktyczną wiedzę? Aplikuj do programu praktyk w kancelarii Rymarz Zdort.

 


CO? – program praktyk w kancelarii Rymarz Zdort
APLIKACJA DO: 28 kwietnia 2020 r.


O PROGRAMIE
Program praktyk w kancelarii Rymarz Zdort to szansa na doskonały start zawodowy dla adeptów prawa, których zainteresowania pokrywają się z profilem działalności kancelarii.

Praktykanci mają niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z realiami pracy w korporacji zaangażowanej w międzynarodowe transakcje, aktywnie uczestniczyć w bieżących projektach kancelarii oraz zdobywać doświadczenie u boku najbardziej uznanych ekspertów z różnych dziedzin prawa. Praktyki to także sposób na dołączenie do stałego zespołu kancelarii, dlatego osobom najwyżej ocenionym przedstawiona zostanie propozycja stałej współpracy.

Każdego roku do udziału w programie praktyk kancelaria zaprasza około 20 osób. Miesięczne praktyki odbywają się w okresie od czerwca do września.

Każdy z uczestników, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zostaje przypisany do działu korporacyjnego lub procesowego, gdzie pracuje pod nadzorem wyznaczonego opiekuna merytorycznego.


DLA KOGO?
Program praktyk jest adresowany do osób, które:

  • ukończyły IV lub V rok studiów prawniczych;
  • w trakcie studiów uzyskały bardzo wysoką średnią ocen;
  • biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Podczas testów rekrutacyjnych sprawdzana jest wiedza kandydatów z zakresu prawa oraz znajomość języka angielskiego. Najlepsi kandydaci biorą udział w drugim etapie rekrutacji, tj. w rozmowach rekrutacyjnych z prawnikami. Ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu się na praktyki podejmowane są na podstawie wyników testów oraz przeprowadzonych rozmów.


O ORGANIZATORZE
Kancelaria Rymarz Zdort stanowi bezpośrednią kontynuację, pod nową marką, kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Nowym Jorku.

Kancelaria jest liderem w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, private equity i rynków kapitałowych. 


SPOSÓB APLIKACJI
Zainteresowanych odbyciem praktyk prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim, wykazu średniej ocen uzyskanych w toku studiów, a także o informację dotyczącą tematyki pracy magisterskiej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 28 kwietnia 2020 r. na adres: recruitment@rymarz-zdort.com z dopiskiem PRAKTYKI. Testy oraz spotkania rekrutacyjne odbędą się w maju 2020 r., a informacje zwrotne o wyniku rekrutacji zostaną rozesłane do 22 maja 2020 r.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego