Program praktyk w Kancelarii Weil

Pokaż w kalendarzu: 
0

Jeśli chcesz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, poznać specyfikę pracy w międzynarodowej kancelarii prawnej, dać sobie szansę na zatrudnienie w prestiżowej firmie, aplikuj do programu praktyk letnich w Kancelarii Weil. 


CO? – program praktyk Kancelarii Weil
APLIKACJA DO: 31 marca 2019 r.


O WYDARZENIU
Każdy z uczestników, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zostaje przypisany do działu korporacyjnego lub procesowego, gdzie pracuje pod nadzorem wyznaczonego opiekuna merytorycznego. Praktyki oraz staże traktowane są jako jedna z form naboru młodych prawników do Zespołu kancelarii – osobom najwyżej ocenionym przedstawione zostaną oferty stałej współpracy.

Nieodłączną cechą pracy w Weil jest możliwość ciągłego rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, do zespołu poszukiwani są więc pasjonaci prawa o wysokich aspiracjach.


O ORGANIZATORZE
Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest obecnie jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym oraz firmom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. W siedemnastu biurach Weil w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Azji pracuje około 1.100 prawników.


DLA KOGO?
Program praktyk adresowany jest do osób, które:

  • ukończyły IV lub V rok studiów prawniczych;
  • w toku studiów uzyskały średnią ocen powyżej 4,0;
  • biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

W 2019 r. firma przewiduje miesięczne praktyki dla około 20 osób. Praktykanci przypisani do działu korporacyjnego lub procesowego zostaną zaangażowani w bieżące projekty prawne kancelarii i będą pracować pod nadzorem wyznaczonego opiekuna merytorycznego. Najwyżej ocenieni praktykanci otrzymają ofertę stałej współpracy.


SPOSÓB APLIKACJI
Aplikacje należy przesyłać do 31 marca 2019 r. na adres warsaw.recruitment@weil.com z dopiskiem PRAKTYKI.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny w języku polskim i angielskim, wykaz ocen uzyskanych w toku studiów wraz ze wskazaniem średniej ocen oraz informacja dotycząca tematyki pracy magisterskiej.

Testy oraz spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w kwietniu 2019 r.

Informację o wyniku rekrutacji wszyscy kandydaci otrzymają do 15 maja 2019 r.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego