Program stypendialno-rozwojowy firmy PwC SDC

Pokaż w kalendarzu: 
0

PwC Service Delivery Center wspiera talenty! Z okazji 10-letniej już obecności na rynku PwC SDC zaprasza studentów do wzięcia udziału w Programie stypendialno-rozwojowym. Aplikuj i zgarnij stypendium w wysokości 5000 zł na indywidualne potrzeby rozwojowe, weź udział w cyklu szkoleń rozwijających szerokie spektrum kompetencji i spotkaniach prowadzonych przez liderów i przedstawicieli firmy.
 


CO? - Program stypendialno-rozwojowy
APLIKACJA DO: 27 października 2019 r.


O WYDARZENIU
Zakres wsparcia dla studenta w ramach Programu:

 • Stypendium finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań rozwojowych wybranych przez studenta do kwoty w wysokości 5000 PLN brutto w ciągu roku akademickiego 2019/2020 (kwota podatku zostanie pokryta przez PwC Service Delivery Center).
 • Udział w 10 szkoleniach realizowanych przez PwC Service Delivery Center w ramach Programu, obejmujących tematykę związaną z sektorem nowoczesnych usług biznesowych oraz rozwojem kompetencji miękkich, technicznych i językowych.
 • Uczestnik Programu będzie miał możliwość uczestnictwa i ukończenia certyfikowanego szkolenia Insights Discovery, w ramach którego otrzyma swój Indywidualny Profil Insights Discovery.
 • Udział w 4 indywidualnych spotkaniach rozwojowych, prowadzonych przez wybranego lidera z PwC Service Delivery Center.

O ORGANIZATORZE
PwC Service Delivery Center (SDC) to jedna z największych firm w branży BPO/SSC w Polsce i na rynku lokalnym. Firma wspiera ponad 70 globalnych procesów w ramach sieci PwC w obszarze wsparcia audytu finansowego (Assurance), podatków (Tax) czy procesów księgowych i HR (Internal Firm Services). PwC Service Delivery Center to dwa biura, zlokalizowane w Katowicach i w Opolu oraz ponad 2000 pracowników, dostarczających usługi do około 50 biur PwC na świecie.


DLA KOGO?
O udział w Programie może się ubiegać student/studentka:

 • co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych lub,
 • trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub,
 • co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

Program skierowany jest do studentów uczących się w systemie dziennym.


SPOSÓB APLIKACJI
Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnij wniosek dostępny na stronie do dnia 27 października 2019 r.
 2. Jeśli Twoja kandydatura zostanie wybrana, do dnia 30 października 2019 r. otrzymasz informację o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu rekrutacji, którym będzie spotkanie rekrutacyjne.
 3. Spotkania będą zorganizowane w dniach między 4 a 20 listopada 2019 r.
 4. Na spotkanie rekrutacyjne dostarcz dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, a w szczególności dokumenty zaświadczające wysokość średniej ocen, działalność w organizacjach studenckich/kołach naukowych/fundacjach/stowarzyszeniach, odbycie praktyk/staży, uczestnictwo w szkoleniach/kursach/warsztatach, udział w wymianach międzynarodowych.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu do Programu otrzymasz do dnia 22 listopada 2019 r.
 6. Spotkanie inaugurujące Program odbędzie się 29 listopada 2019 r. w siedzibie PwC Service Delivery Center w Katowicach.

Kryteria oceny
W trakcie procesu rekrutacji do Programu można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Komisja ocenia studentów według następujących kryteriów i punktacji:

 1. Średnia ocen za ostatnie dwa semestry:
 • średnia w przedziale od 4,0 do 4,39 – 15 punktów
 • średnia w przedziale od 4,4 do 4,7 – 20 punktów
 • średnia powyżej 4,7 – 25 punktów
 1. Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego – do 25 punktów
 2. Praktyki, staże studenckie (nadobowiązkowe) – do 10 punktów
 3. Udział w wymianach międzynarodowych – do 10 punktów
 4. Działalność w organizacjach studenckich, fundacjach lub stowarzyszeniach – do 10 punktów
 5. Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty – do 10 punktów
 6. Wiedza w obszarze ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków, HR – do 10 punktów

Regulamin Programu dostępny na stronie firmy. 

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego