Program stypendialny Bayhost

Pokaż w kalendarzu: 
0

Myślisz o kontynuacji nauki w Niemczech i potrzebujesz wsparcia finansowego? Poznaj szczegóły programu stypendialnego Bayhost.

 


CO? - program stypendialny Bayhost
APLIKACJA DO: 1 grudnia 2020 r. 


O INICJATYWIE
Celem corocznego programu stypendialnego jest promocja współpracy naukowej i wymiany studentów między Bawarią a Europą Wschodnią.

Stypendium Bayhost skierowane jest do osób chcących podjąć dalsze kształcenie w ramach studiów uzupełniających magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich na terenie Bawarii.

Aby skorzystać ze stypendium, należy:

• złożyć podanie o stypendium,

• wziąć udział w rekrutacji na wybrane studia.

Podanie o stypendium Bayhost i rekrutacja na studia to dwa odrębne postępowania. Decyzja o przyznaniu stypendium nie jest decyzją o przyjęciu na studia i odwrotnie. Jeśli jeszcze nie ukończyłeś studiów, starając się o stypendium możesz dołączyć pismo zawierające prawdopodobną datę obrony pracy dyplomowej. 

Stypendium uzyskuje się na rok, może jednak być dwukrotnie przedłużone. Miesięczne wsparcie wynosi 853 euro.

Możliwe jest również sfinansowanie pobytu naukowego w Bawarii.


O ORGANIZATORZE
Bawarskie Centrum Szkół Wyższych ds. Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią, w skrócie Bayhost, doradza studentom wszystkich kierunków z bawarskich uniwersytetów, którzy szukają możliwości odbycia stażu w Europie Wschodniej, biorąc pod uwagę indywidualne wymagania dotyczące kraju, obszaru działalności, gałęzi handlu. Dodatkowo wspiera studentów z Europy Wschodniej zainteresowanych odbyciem stażu w Bawarii.

BAYHOST ma kontakty z wieloma instytucjami w dziedzinie kultury, mediów, edukacji, pracy społecznej, biznesu i technologii.


DLA KOGO?
Wsparcie skierowane jest do osób z: Polski, Ukrainy, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Rosji, Serbii i Słowacji, decydujących się na studia uzupełniające magisterskie oraz doktoranckie w południowych Niemczech. Limit wieku dla studiów magisterskich to 30 lat, a dla doktoranckich 35 lat.

Wymagania:

  • udokumentowane osiągniecia naukowe,
  • list wyjaśniający, iż studia podyplomowe są kontynuacją wcześniejszych studiów i służą osiągnieciu celów zawodowych,
  • opis projektu naukowego (w przypadku doktorantów),
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego,
  • praktyczne doświadczenie (wolontariat, praktyka, staż),
  • międzynarodowe doświadczenie (Erasmus, zagraniczne praktyki)
  • udział w konferencjach, seminariach,
  • dodatkowe aktywności studenckie (koła naukowe, organizacje itp.),
  • znajomość innych języków,
  • list polecający, pismo popierające z bawarskiej uczelni.

SPOSÓB APLIKACJI
Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 grudnia 2020 r.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego