Program stypendialny Bona Fide

Pokaż w kalendarzu: 
0

Rozpoczynasz studia II stopnia na zagranicznej uczelni? Możesz starać się o stypendium w Programie Bona Fide Fundacji "Orlen - Dar Serca". Stypendyści po zakończeniu studiów zobowiązują się do podjęcia pracy w polskich Spółkach Skarbu Państwa. Termin składania wniosków mija 08 sierpnia 2018 r.

 

 

 


CO? – Program stypendialny Bona Fide

KIEDY? – zgłoszenia do 08 sierpnia 2018 r.


O WYDARZENIU

Jeśli chcesz w przyszłości, po powrocie do kraju, tworzyć nową generację liderów gospodarczych Polski, skorzystaj z mecenatu Fundacji. Maksymalna kwota stypendium wynosi 200 000 zł brutto. W ramach Programu stypendialnego Bona Fide zaplanowane jest przyznanie 10 stypendiów.​


O ORGANIZATORZE

Fundacja "Orlen - Dar Serca" została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Istnieje od 20 sierpnia 2001 roku.


DLA KOGO?

O Stypendia mogą się ubiegać osoby które: 

  • posiadają obywatelstwo polskie
  • zakwalifikowali się na studia II lub III stopnia na kierunkach: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub im pokrewnych, prowadzone na jednej z uczelni wymienionych w załączniku do regulaminu Programu Bona Fides,
  • nie są wspierani finansowo przez inną instytucję lub organizację pozarządową,
  • deklarują chęć powrotu do Polski i zgadzają się na powrót nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów.

ZAPISY

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 08 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego