Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego

Pokaż w kalendarzu: 
0

Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego, który skierowany jest do osób polskiego pochodzenia studiujących na kierunkach ekonomicznych z krajów byłego ZSRR.

Program obejmuje:

  • stypendium szkoleniowe mające na celu umożliwienie uczestnictwa w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, stażach lub/i praktykach uzupełniających o charakterze edukacji ekonomicznej, które pozwolą Polakom ze Wschodu zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne w życiu zawodowym lub naukowym,
  • stypendium socjalno – naukowe umożliwiające Polakom pochodzącym ze Wschodu podjęcie lub kontynuację studiów ekonomicznych stacjonarnych I, II i III stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach na terenie RP lub w  jej filiach w krajach byłego ZSRR.

O stypendium ubiegać się mogą osoby, które:

  • pochodzą z krajów byłego ZSRR,
  • mają polskie pochodzenie,
  • są słuchaczami studiów ekonomicznych na polskiej uczelni,
  • nie pobierają stypendium rządu RP (Biuro Uznawalności Wykształcenia I Wymiany Międzynarodowej),
  • spełniają inne warunki wymienione w Regulaminie programu.

Termin przyjmowania wniosków mija 25.03 oraz 15.04 2011 roku.

Operatorem programu jest Fundacja Wileńszczyzna.

Więcej informacji na www.stypendium.org

Nie oddano jeszcze żadnego głosu
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego